Aanwijzingen

 • Zorg dat al uw spullen op de dag van de verhuizing deugdelijk staan ingepakt in verhuisdozen. Spullen los verhuizen is tijdrovend en schade gevoelig.
 • Gebruik geen doosjes van de supermarkt in verband met het stapelen in de auto.
 • Gebruik bij het inpakken van kwetsbare goederen (servies en glaswerk) keukenrolpapier en vul op met handdoeken, theedoeken of lakens. Deze moeten tenslotte ook worden verhuisd en bieden een goede bescherming
 • Gebruik voor boeken altijd de speciale boekendoos. Deze zijn wat kleiner en voorkomen dat de doos te zwaar wordt.
 • Demonteer kwetsbare lampenkappen
 • Demonteer garderobekasten en verwijder de spijkers en de uitstekende pennen en schroeven. Deze kunnen lelijke krassen veroorzaken. (De verzekering vergoedt deze schade niet!)
 • Bespreek met ons wat u zelf kan en wil doen en welke zaken u wilt uitbesteden. In principe doen we alles wat u verlangt maar aan 'alles' hangt ook een prijskaartje!
      

Instructions

 • On the day of moving house your belongings should be properly packed in cardboard boxes. Removal of lose things costs time and asks for damage.
 • Don't use boxes of the supermarked due to the accumulation in the van or truck.
 • Use tissue paper when you are packing vulnerable goods like china and glassware and fill it up with towels and bedclothes. For they too need to be removed and lead to protection
 • Use always the special booksboxes for your books. They are a bit smaller and therefore less heavy
 • Remove vulnerable lampshades
 • Dismantle wardrobes and remove the extended nails, pins and screws. They will cause ugly scratches. The assurance will not compensate for the damage
 • Discus with us what you can and want to do yourself and which cases you want to board out. Principly we will do anything you wishes but 'anything' costs money
                     
Maak gebruik van de erkende verhuizer!

terug naar boven/back to pagetop