Uw inboedel

De gemiddelde 3 à 4 kamer portiekwoning heeft een inboedel van 20 á 30 kub meter. . Als uw nieuwe woning in de buurt van uw oude woning ligt dan kunt u de verhuizing laten uitvoeren met een 8 kubs bestelbus. Deze wagen kan uw inboedel binnen een paar uur in 2 á 3 ritten overbrengen, en is aanzienlijk goedkoper dan de inzet van een vrachtwagen. Ligt uw nieuwe woning ver buiten de stad en moet er meer dan 8 kub worden verhuist dan adviseren wij gebruik te maken van onze vrachtwagen.

De duur van de verhuizing hangt af van de grote van uw inboedel en de hoogte van de etage waar u woont of gaat wonen.
Heeft u een niet al te grote inboedel en verhuist u van parterre naar parterre dan kunt u met behulp van 2 verhuizers binnen 4 uur 'over' zijn. Als u een grote inboedel heeft en u woont op de 4e etage dan heeft u minimaal 4 verhuizers nodig.

        

Your household effects

The average 3 or 4 room staircase entrance flat has the household effects of 20 á 30 cubic meter. If your new home is in de vicinity of your old one than you can let move house by a 8 cub van. This van can remove your household effects within a few hours by 2 or 3 drives and is considerable cheaper than removal by truck. If your new home is far from the city/village and if the household effects are ove r8 cub than we recommend the use of our truck.

The duration of move house depends on how big the houshold effects are and on which storey you are living or will live. If the household effects are not to big and your are to move house from groundfloor to groundfloor than you will be removed within 4 hours with the help of 2 removal contractors. If you have big household effects and you live on the 4th storey than you need at least 4 removal contractors.


terug naar boven/ back to pagetop